Basta

Produkter som uppfyller systemets strängare kriterier för kemisk sammansättning. Kraven definieras i BASTA:s egenskapskriterier.

BASTA

BASTA är ett system för alla som vill göra medvetna produktval i syfte att fasa ut farliga ämnen - t.ex. fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer och privatpersoner.