Process

TILLVERKNING

Vi räddar avfall från förbränning och ger det nytt liv som hållbart byggnadsmaterial.

Kompositförpackningar är utmärkta att förvara livsmedel i, men mycket svåra att återvinna. Endast en liten del av förpackningen kan användas för att tillverka ny kartong, resten förbränns. Vi återvinner 100 % av förpackningen och skapar ett hållbart byggmaterial.

Vår patenterade teknik utnyttjar de egenskaper som en dryckeskartong har och erbjuder dem till byggsektorn. Processen använder inget vatten eller andra tillsatser och genererar inget avfall.
Vi ger nytt liv åt material som annars skulle ha betraktats som onödigt avfall. Råvaran torkas, steriliseras, mals och pressas under hög temperatur.

Beställ gratis

Prov från Recoma

Beställ provbit

RECOMA:s lösning

Traditionell återvinning
Det är vanligtvis svårt att återvinna dryckeskartongerna helt och hållet, och en liten del av dem återvinns i slutändan. På grund av aluminium- och plastinnehållet kan pappret inte användas för att göra nya kartong utan att först genomgå en separeringsprocess. Denna process använder stora mängder vatten och energi för att separera fibrerna i kartongen från det övriga materialet. Den mängd fibrer som fortfarande kan användas används för att tillverka nytt papper. Resten, inklusive plast och aluminium, förbränns i så kallad energiåtervinning.
RECOMA
RECOMA använder även dessa material för att göra våra skivor ännu bättre; plasten binder ihop kartongbitarna och fungerar som en vattenskyddande yta, medan aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till ett högre isoleringsvärde i skivan. Detta innebär att 100 % av avfallet återvinns i vår process och inga tillsatser behövs. Det innebär också att vår produkt är tillverkad av 100 % återvunnet material och dessutom är 100 % återvinningsbar.
Resultatet
Resultatet är ett byggmaterial vars produktion inte kräver avverkning av skog, brytning av naturmaterial, tillsatser eller kemikalier. Processen har noll vattenförbrukning och genererar inget avfall eller spill. Endast el behövs, och det råmaterial som annars skulle ha gått till förbränning används för att skapa vår hållbara produkt. Det hållbara alternativet, helt enkelt.