Process

TILLVERKNING

Vi räddar avfall från förbränning och ger det nytt liv som hållbart byggnadsmaterial.

Kompositförpackningar är bra att förvara produkter i, men mycket svåra att återvinna; endast en liten del av förpackningen kan användas för att tillverka ny kartong, resten förbränns. Vi återvinner 100% av förpackningarna och skapar ett hållbart konstruktionsmaterial.

Vår patenterade teknik drar nytta av de egenskaper som ett kompositpaket har och erbjuder dem till byggsektorn. Processen använder inget vatten eller andra tillsatser och genererar inget avfall
Vi ger nytt liv åt detta material som annars skulle ha betraktats som onödigt avfall. Råmaterialet torkas, steriliseras, strimlas och pressas under hög temperatur.

Beställ gratis

Prov från Recoma

Beställ provbit

RECOMA:s lösning

Traditionell återvinning
Kompositförpackningar är vanligtvis svåra att återvinna helt, och en liten del av dem återvinns i slutändan. På grund av aluminium- och plastinnehållet kan papperet inte användas för att tillverka nya kartonger utan att först genomgå en separationsprocess. I denna process används stora mängder vatten och energi för att separera fibrerna i kartongen från det övriga materialet. Den mängd fibrer som fortfarande är användbar används för att tillverka nytt papper. Resten, inklusive plast och aluminium, förbränns i så kallad energiåtervinning.
RECOMA
RECOMA använder även dessa material för att göra våra skivor ännu bättre; plasten binder ihop kartongbitarna och fungerar som en vattenskyddande yta, medan aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till ett högre isoleringsvärde i skivan. Detta innebär att 100 % av avfallet återvinns i vår process och inga tillsatser behövs. Det innebär också att vår produkt är tillverkad av 100 % återvunnet material och dessutom är 100 % återvinningsbar.
Resultatet
Resultatet är ett byggmaterial vars produktion inte kräver avverkning av skog, brytning av naturmaterial, tillsatser eller kemikalier. Processen har noll vattenförbrukning och genererar inget avfall eller spill. Endast el behövs, och det råmaterial som annars skulle ha gått till förbränning används för att skapa vår hållbara produkt. Det hållbara alternativet, helt enkelt.