Våra byggskivor

Byggskiva packwall
PackWall Basic Byggskiva
Från
190 SEK
Byggskiva packwall
PackWall Designskiva
Från
358 SEK
Byggskiva packwall
PackWall Ytskiva
Från
253 SEK
Miljövänliga byggskivor

Framtidens byggnadsmaterial & byggskivor

En byggskiva för alla dina behov
RECOMAs byggskiva kan ersätta alla typer av träskivor, och ibland även tvåskiktskonstruktioner. Den är tillräckligt stark och styv för att möbler ska kunna monteras på väggen, men ändå tillräckligt slät för att med lite extra arbete från målaren kunna ytbehandlas som en gipsskiva.
System för spill
För alla våra produkter erbjuder vi möjligheten att återlämna avfallsmaterial efter användning (spillbitar, överblivet material, rivningsavfall) för att återvinna det till nya byggskivor.
Förpackningsavfall förvandlas till bostäder
RECOMAs byggskiva är mångsidig och kan ersätta traditionella byggmaterial i en mängd olika applikationer: innerväggar, ytterväggar, tak, golv och möbler.

Hittar du inte det du söker?

Vi kan anpassa de flesta aspekter av skivan (dimensioner, yta, kanter).

Få en offert
Hitta en återförsäljare
Se var våra återförsäljare finns
HÅLLBARHETSARBETE

Mot en cirkulär ekonomi

Vi är en pusselbit i arbetet med att främja cirkulär ekonomi och materialanvändning, samt att minska mängden avfall och utsläpp som genereras inom byggsektorn i Norden.
100 % återvinningsbar
Lägre CO2e-utsläpp
Minskar mängden avfall
Främjar en cirkulär ekonomi
Vår tillverkning gör verklig skillnad genom att återvinna upp till 7 000 000 kg kompositförpackningsavfall per år som annars skulle gå genom avfallsflöden där majoriteten av materialet skulle ha förbränts. Materialåtervinning istället för förbränning av detta avfall sparar CO2-utsläpp med över 5000 ton per år.

Våra produkter är också 100% återvinningsbara utan avfall, utsläpp eller extra kostnader, eftersom de kan göras till nya skivor är RECOMA i en cirkulär lösning. När vår produktion växer, växer också vår förmåga att göra en positiv förändring i den cirkulära ekonomin och vi kan bidra till att göra byggsektorn mer hållbar. Att ersätta ett alternativ med våra skivor innebär upp till 90% CO2e-besparingar.
HÅLLBART ALTERNATIV

Väggsystem

Recoma skapade tillsammans med Ekolution och deras hampaisolering och Wood Tube med sina pappersreglar "Den Gröna Innerväggen", ett hållbart alternativ till vanliga väggsystem.
Recoma-skivan har bättre ljudisolerings- och brandegenskaper jämfört med träskivor i ett väggsystem.
Detta innebär att du kan få samma fördelar med färre lager gips ovanpå och spara både pengar på material, tid för installation, koldioxidutsläpp och dessutom få lite extra golvyta!
Läs mer

Rubrik

Jämför våra byggskivor

RECOMA

Visa produkter

RECOMA

Visa produkter

RECOMA

PackWall

RECOMA

Kommer snart

RECOMA

Visa produkter
HÅLLBARHET

Hållbarhet
Recomas kärna

Byggbranschen genererar lika mycket utsläpp som alla bilar i Sverige (20 % av de totala koldioxidutsläppen) och en tredjedel av landets avfall. Vi erbjuder ett koldioxidsnålt alternativ till byggskivor.

Vi är en bit av pusslet för att främja en cirkulär ekonomi och materialanvändning samt minska mängden avfall som genereras i byggbranschen.
100 % återvunnen
100 % återvinningsbar
Byggskiva återvunnet material

Beställ gratis

Prov från Recoma

Beställ provbit
Vanliga Frågor

Byggskivor - vanliga frågor

Vad är era byggskivor tillverkade av?

Byggskivor
Våra skivor är tillverkade av livsmedelsgodkända kompositförpackningar, till exempel dryckeskartonger för mjölk och juice eller engångsmuggar. Vårt råmaterial består av förpackningsmaterial som samlas in som avfall och kasseras från produktion vid tillverkning och fyllning av förpackningar.

Kan ert material ersätta gipsskivor?

Det beror på. Skivorna har samma prestanda som traditionella träskivor. Detaljerade testresultat och certifieringar finns under produktspecifikationer. När det gäller ytbehandling liknar våra byggskivor gipsskivor, och vi presterar bättre när det gäller aspekter som akustisk eller termisk isolering samtidigt som vi är starka och stabila att fästa inredningsdetaljer på. När det gäller brandmotstånd kan vi dock inte konkurrera med gips. För att uppfylla vissa krav är det nödvändigt att belägga våra skivor med brandbeständig färg eller lack.

Kan en jämn kvalitet garanteras?

Vi kan garantera en hög och jämn kvalitet på våra produkter genom att använda noggrant utvalda leverantörer av våra råvaror. Materialkvaliteterna (cellulosa, polyeten, aluminium) i förpackningarna varierar minimalt. Den enda faktor som kan variera är materialets fuktighet. Vi kompenserar för detta genom att mäta och förånga vatteninnehållet i tillverkningsprocessen.

Hur kan byggskivorna användas? Behöver jag specialverktyg?

Du som kund eller entreprenör behöver inte göra några anpassningar. De kan monteras med skruvar, spikpistoler eller lim. Samma verktyg, skruvar och metoder för fastsättning eller ytbehandling kan användas som för träbaserade byggskivor. Skivan kan putsas, slipas, målas, tapetseras, kaklas eller kittas. Se till att använda skarpa blad med få tänder för att uppnå bästa resultat och garantera en lång livslängd för dina verktyg. Och använd alltid lämplig säkerhetsutrustning för ditt skydd.

Hur kan en produkt som tillverkas av avfall vara hygienisk? Luktar den inte?

Alla våra råvaror är hygieniska och livsmedelsklassade. Ingenting läggs till eller dras ifrån i processen och därför har slutprodukten samma egenskaper. En del av våra råvaror i vår produktion kommer från så kallade "pre-consumer"-material. Detta innebär att många av förpackningarna aldrig har fyllts. Den största delen kommer dock från "post-consumer"-material. Allt material värms upp till cirka 200 grader Celsius under produktionsprocessen för att förånga kvarvarande fukt och sterilisera kompositförpackningen från bakterier och andra mikrober. Slutresultatet är en produkt som är mer hygienisk än andra produkter som innehåller organiskt material eller kemiska lim (som majoriteten av träskivor). Våra byggskivor har en lukt som skiljer sig från trä, den har en lukt av papper/kartong som kan vara stark de första dagarna efter tillverkningen. Dessutom kan vissa molekyler oxideras när man kapar materialet och göra att lukten kommer tillbaka under några dagar. Detta försvinner med tiden och VOC-utsläppen från skivan är extremt låga (se databladet för detaljerad information).

Hur kan ni erbjuda så konkurrenskraftiga priser jämfört med liknande hållbara/återvunna produkter?

Vårt uppdrag är att möjliggöra övergången till miljömässigt hållbart och cirkulärt byggande i Norden. Vi skulle inte kunna göra detta om prisnivån inte tillåter massanvändning av produkten. Därför har vi utvecklat tillverkningsprocessen för att använda ett minimum av arbete och energi. Resultatet är en patenterad teknik och automatiserad produktionsprocess som inte behöver några tillsatser utöver själva förpackningarna. Inga lim, kemikalier eller ens vatten. Det är bara energi som tillförs. Detta innebär att vi kan erbjuda priser på ungefär samma nivå, eller i vissa fall till och med lägre än traditionella material, även i våra tidiga skeden med låga produktionsvolymer.

Vad kan byggskivorna användas till?

Byggskivorna är unika men väldigt mångsidiga. Dess egenskaper liknar träskivor; dess struktur liknar OSB, dess styrka liknar plywood och kan i många fall även användas som ett alternativ till spånskivor och MDF. De är främst avsedda att användas i väggkonstruktionssystem, som en stabiliserande skiva bakom ytskivan (vanligtvis gips). De kan dock även användas för möbeltillverkning, inredning och andra delar av husbyggande. Med en brandbeständig beläggning kan de också användas som ytskikt i innerväggar och fungera som ersättning för både gips- och träskivor (tillräckligt släta för att kunna ytbehandlas, tillräckligt starka för att bära möbler).

Vad är skillnaden mellan era olika produkter?

Produkterna är likadana "på insidan". Råvaran är densamma och produktionsprocessen är densamma. Det som skiljer varianten Design från Basic är att ytan inte är täckt med papp, så att skivans innehåll är synligt. I övrigt gäller variationerna endast storlek och tjocklek.

Vad är limmet/bindemedlet i skivorna?

Vi tillsätter inte något lim eller bindemedel i vår process. "Limmet" är redan en del av det avfall vi använder: LDPE-filmen på insidan av dryckeskartongerna som fungerar som barriär mellan papperskartongen och vätskan. Det är denna film som gör det svårt att återvinna denna typ av avfall och som blir bindemedlet i vår produkt. Vi värmer upp den för att sterilisera den, för att avdunsta vätskeöverskott och för att smälta denna film så att vi kan pressa ihop allting till en solid byggskiva.

Kan skivan användas för tillverkning av möbler/finsnickeri?

Våra skivor är väl lämpade för dessa ändamål. Eftersom vi erbjuder tjocklekar upp till 12 mm är de lämpliga att använda som bänkskivor, skåpsluckor etc. Den kan sågas, slipas, lackeras och användas för laminat och faner på samma sätt som MDF. Med en värmepistol kan det också böjas och behålla sin form.

Vad är brandklassningen för materialet? Vad händer om byggskivan fattar eld?

Produkten är inte avsedd att användas som ytskikt i de flesta tillämpningar utan brandskyddande beläggning. Den har en brandmotståndsklass D, men kan nå en B-klass med skyddande färg/beläggning. Vår byggskiva innehåller cirka 75 % cellulosa (trä) och cirka 25 % LDPE (polyeten), en plast som består av kol och väte. Förbränning av en sådan plast ger upphov till samma föroreningar som vid förbränning av naturliga polymerer som trä och papper. Våra skivor avger därför samma typ och samma mängd gifter som rena träprodukter vid förbränning.

Hur mycket koldioxidutsläpp är förknippade med er byggskiva?

Material av trä betraktas vanligtvis som det grönaste byggmaterialet eftersom träet innehåller CO2 som absorberats från luften. Eftersom vår byggskiva består av 75% cellulosafibrer (trä) innehåller den också 75% av mängden bunden CO2 jämfört med träprodukter. Vi förhindrar också de CO2-utsläpp som skulle ha genererats om kompositförpackningen hade gått till återvinning, där mer än hälften av innehållet skulle ha förbränts. Vår cirkulära lösning innebär att den kan användas, återvinnas och återanvändas om och om igen. Sammanfattningsvis bidrar vår produkt, beroende på beräkningsmetod, till 80-90% mindre CO2-utsläpp än andra byggmaterial, vilket gör den till ett självklart val för hållbart byggande (0,42 kg Co2e/m2).

Org.nr: 559323-9774
VAT.nr: SE559323977401
Bankgiro: 5697-4710