Väggsystem

HÅLLBART ALTERNATIV

Den gröna innerväggen

Recoma skapade tillsammans med Ekolution och deras hampaisolering och Wood Tube med deras pappersreglar "The Green Inner Wall", ett hållbart alternativ till vanliga väggsystem.
Recomas byggskiva har bättre ljudisolerings- och brandegenskaper jämfört med träskivor i ett väggsystem.
Detta innebär att du kan få samma fördelar med färre lager gips utanpå och spara både pengar på material, tid för installation, koldioxidutsläpp och dessutom få lite extra golvyta!‍

Dokument

Nedan kan du se en jämförelse mellan den gröna väggen och en standardvägg.

Vi har testat två väggtyper.
Först har vi en vägg med brandklass EI60 och ljudklass Rw44.
För den gröna väggen behövs bara ett lager gips, medan standardväggen behöver två lager gips för att nå samma klassningar.

Därefter har vi en vägg med brandklass EI120 och ljudklass Rw48. Den gröna väggen behöver två lager gips medan standardväggen behöver tre lager gips för att nå samma klassning.

Både Recomas skivor, Ekolutions isolering och WoodTubes reglar har överlägsna egenskaper när det gäller klimatpåverkan.
Om du av någon anledning bara vill använda Recomas skivor och använda standardprodukter till resten av väggen kan du göra det och ändå få samma klassning till ett ännu lägre pris, men naturligtvis inte riktigt lika låga koldioxidutsläpp.