Certifieringar

ISO 26000

ISO 26000

Enligt hållbarhetsstandarden ISO 26000
Bedömning:
Verifierade av Verify Agency of Sweden, som är ackrediterade av Swedac
Kommentarer:
ISO 9001

ISO 9001

Certifierat ledningssystem i enlighet med ISO 9001
Bedömning:
Kommentarer:
ISO 14001

ISO 14001

Certifierat ledningssystem i enlighet med ISO 14001
Bedömning:
Kommentarer:
VerpackG (tysk förpackningslag)

VerpackG (tysk förpackningslag)

Bedömning:
Kommentarer:
Typgodkännande

Typgodkännande

Typgodkänt invändigt väggsystem
Bedömning:
Kommentarer:
Miljödeklaration för produkter

Miljödeklaration för produkter

Livscykelanalys verifierad av tredje part i enlighet med EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930.
Bedömning:
GWP Totalt A1-A3: -10,58 kg CO2e / kvadratmeter
Kommentarer:
Cradle to gate, byggprodukt. Oberoende extern kontroll enligt ISO 14025
M1

M1

Bedömning:
Godkänd
Kommentarer:
VOC + Ammoniak + Formaldehyd + Lukt
Basta

Basta

BASTA är ett system för alla som vill göra medvetna produktval i syfte att fasa ut farliga ämnen - t.ex. fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer och privatpersoner.
Bedömning:
BASTA
Kommentarer:
Produkter som uppfyller systemets strängare kriterier för kemisk sammansättning. Kraven definieras i BASTA:s egenskapskriterier.
Nordic Ecolabeling House produktportal

Nordic Ecolabeling House produktportal

Svanen / Nordisk miljömärknings Produktportal
Bedömning:
Listad
Kommentarer:
Väntar på en översyn av kriterierna för att erhålla Svanen-certifiering.
Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Bedömning av byggnadsrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och, i förlängningen, den sociala påverkan i leverantörsskedet. Detta för att främja produktutveckling mot en giftfri och välbyggd miljö och en ansvarsfull leveranskedja.
Bedömning:
Rekommenderad
Kommentarer:
Rekommenderas i alla kategorier
CE

CE

Europeisk teknisk bedömning baserad på det europeiska bedömningsdokumentet
Bedömning:
CE-märkt
Kommentarer:
Uppfyller med de europeiska normerna för byggprodukter.
eBVD

eBVD

En byggproduktdeklaration utgör en kombinerad och överenskommen grund för att tillhandahålla information om byggproduktens miljöaspekter i olika faser av dess livscykel.
Bedömning:
Kommentarer:
SundaHus

SundaHus

Effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus erbjuder strukturerad hantering av materialinformation inom byggbranschen.
Bedömning:
B
Kommentarer:
Default / worst case-ämnen används som innehållskomponenter