Miljödeklaration för produkter

Cradle to gate, byggprodukt. Oberoende extern kontroll enligt ISO 14025

GWP Totalt A1-A3: -10,58 kg CO2e / kvadratmeter

Livscykelanalys verifierad av tredje part i enlighet med EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930.