Hållbarhet

HÅLLBARHETSARBETE

Mot en cirkulär ekonomi

Vi är en pusselbit i arbetet med att främja cirkulär ekonomi och materialanvändning, samt att minska mängden avfall och utsläpp som genereras inom byggsektorn i Norden.
100 % återvinningsbar
Lägre CO2e-utsläpp
Minskar mängden avfall
Främjar en cirkulär ekonomi
Vår tillverkning gör verklig skillnad genom att återvinna upp till 7 000 000 kg kompositförpackningsavfall per år som annars skulle gå genom avfallsflöden där majoriteten av materialet skulle ha förbränts. Materialåtervinning istället för förbränning av detta avfall sparar CO2-utsläpp med över 5000 ton per år.

Våra produkter är också 100% återvinningsbara utan avfall, utsläpp eller extra kostnader, eftersom de kan göras till nya skivor är RECOMA i en cirkulär lösning. När vår produktion växer, växer också vår förmåga att göra en positiv förändring i den cirkulära ekonomin och vi kan bidra till att göra byggsektorn mer hållbar. Att ersätta ett alternativ med våra skivor innebär upp till 90% CO2e-besparingar.
Begränsning av klimatförändringar

BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.

ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.

FÖREBYGGANDE AV FÖRORENINGAR.

CIRKULÄR EKONOMI

ETT HÄLSOSAMT EKOSYSTEM.

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTEN.

FÖRMÅNER

Miljöfördelar

Våra produkter är ett grönt och koldioxidsnålt alternativ till traditionella material inom byggsektorn. Vi räddar avfall från förbränning och omvandlar det till en produkt. Vår process genererar inget avfall eller biprodukter. Tvärtom sparar vi plast från förbränning och bevarar cellulosa med bunden koldioxid i den. I slutet av produktens livscykel kan den återvinnas till nya skivor. Sammantaget har vår produktion och produkt ett extremt lågt koldioxidavtryck, 0,42 kg per kvadratmeter 12 mm-skiva. Den är 100 % återvunnen och tillverkad i Sverige. Ett prisvärt och enkelt alternativ för att radikalt minska utsläpp och avfall.

ÅTERANVÄNDBARHET

Upcycling

De flesta ser förpackningar som engångsartiklar vars enda värde ligger i dess förmåga att hålla produkten fräsch/säker. Vi ser potential bortom dess ursprungliga avsedda användning och värde i vad den kan bidra till inom byggsektorn.

Genom upcycling skapar vi något som är mer värdefullt än den ursprungliga produkten, och vi tillverkar brädor för en mängd olika användningsområden.
Mer än 1 000 förpackningar används vid tillverkningen av en skiva, och varje lastbilslast med våra produkter motsvarar 300 000 kompositförpackningar som annars skulle ha hamnat i en avfallsanläggning.
LOKALT

Lokalt producerad

Vår produkt är till 100 % tillverkad i Sverige, medan de flesta skivor är importerade. Trots en välkänd träindustri importeras mer än hälften av trä- och träbaserade skivor. År 2017 såldes 55 miljoner kvadratmeter träbaserade skivor i Sverige men endast 48 % av dessa var producerade i Sverige.

Vi arbetar för att uppnå alla sex miljömålen i EU:s taxonomi och flera av FN:s mål för hållbar utveckling.
Klicka för mer information
*Boverket Construction Product Climate Database
**Miljövarudeklaration (livscykelanalys verifierad av tredje part)
LÄGRE UTSLÄPP

Hållbart material

Recoma revolutionerar två branscher; byggbranschen och återvinningsbranschen.

‍Vi revolutionerar byggbranschen genom att erbjuda ett lättanvänt alternativ till traditionella skivor till ett liknande pris, med bara en bråkdel av klimatpåverkan.

STÖRRE EFFEKT

Hållbar återvinning

Recoma revolutionerar återvinningsindustrin genom att tillhandahålla en process med 100% återvinningsgrad för ett kompositmaterial som traditionellt är mycket svårt att återvinna.

Alternativa metoder bidrar till mycket högre utsläpp av CO2 och har en avsevärt lägre återvinningsgrad.

*IVL Svenska Miljöinstitutet
**Miljövarudeklaration (tredjepartsverifierad livscykelanalys)

RECOMAs lösning

Traditionell återvinning
Kompositförpackningar är vanligtvis komplicerade att återvinna helt. På grund av innehållet av aluminium- och plastbarriärer kan de inte användas för att tillverka nytt papper utan att först genomgå en separationsprocess. I denna återvinningsprocess används stora mängder vatten för att separera fibrerna i kartongen från det övriga materialet. Den mängd fibrer som fortfarande är användbar används för att tillverka nytt papper. Resten, inklusive plast och aluminium, förbränns för energiåtervinning.
RECOMA
RECOMA använder även dessa material för att göra våra skivor ännu bättre; plasten binder samman fiberbitarna, medan aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till ett högre isoleringsvärde i skivan. Det innebär att 100% av avfallet återvinns i vår process och att inga tillsatser behövs. Det innebär också att vår produkt är tillverkad av 100 % återvunnet material och är 100 % återvinningsbar.
Resultatet
Resultatet är ett byggmaterial vars produktion inte kräver avverkning av skog, brytning av naturmaterial, tillsatser eller kemikalier. Processen har noll vattenförbrukning och genererar inget avfall eller spill. Endast el behövs, och det råmaterial som annars skulle ha gått till förbränning används för att skapa vår hållbara produkt. Det hållbara alternativet, helt enkelt.

RECOMA är medlemmar i: