Hållbarhet

HÅLLBARHETSARBETE

Mot en cirkulär ekonomi

Vi är en pusselbit i arbetet mot att främja cirkulär ekonomi och materialanvändning samt minska mängden avfall och utsläpp inom byggsektorn i Norden.
100 % återvinningsbar
Lägre CO2e-utsläpp
Minskar mängden avfall
Främjar en cirkulär ekonomi
Vår tillverkning gör en verklig skillnad genom att återvinna 4 000 000 kg kompositförpackningar per år som annars skulle gå genom avfallsströmmar där majoriteten av materialet skulle ha förbränts. Materialåtervinning i stället för förbränning av detta avfall sparar 2 700 ton koldioxidutsläpp per år.

Våra produkter och byggskivor är också 100 % återvinningsbara utan avfall, utsläpp eller extra kostnader. Eftersom de kan göras om till nya skivor är RECOMA en verkligt cirkulär lösning. I takt med att vår produktion ökar växer vår förmåga att göra en positiv förändring mot en cirkulär ekonomi och vi kan bidra till att göra byggsektorn mer hållbar. Att ersätta ett alternativ med våra skivor innebär upp till 90 % CO2e-besparingar.

BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.

ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.

FÖREBYGGANDE AV FÖRORENINGAR.

CIRKULÄR EKONOMI

ETT HÄLSOSAMT EKOSYSTEM.

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTEN.

FÖRMÅNER

Miljöfördelar

Våra produkter är ett grönt och koldioxidsnålt alternativ till traditionella material inom byggsektorn. Vi räddar avfall från förbränning och omvandlar det till en produkt. Vår process genererar inget avfall eller biprodukter. Tvärtom sparar vi plast från förbränning och bevarar cellulosa med bunden koldioxid i den. I slutet av produktens livscykel kan den återvinnas till nya skivor. Sammantaget har vår produktion och produkt ett extremt lågt koldioxidavtryck, 0,42 kg per kvadratmeter 12 mm-skiva. Den är 100 % återvunnen och tillverkad i Sverige. Ett prisvärt och enkelt alternativ för att radikalt minska utsläpp och avfall.

ÅTERANVÄNDBARHET

Upcycling

De flesta människor ser dryckeskartonger som engångsartiklar vars enda värde ligger i deras förmåga att hålla maten färsk. Vi ser potential bortom dess ursprungliga användningsområde och ett värde i vad den kan bidra till inom byggsektorn efter att den fyllt sitt syfte inom livsmedelsindustrin.

Genom upcycling, dvs. att skapa något som är mer värdefullt än den ursprungliga produkten, tillverkar vi skivor för en mängd olika användningsområden.
Mer än 400 förpackningar används vid tillverkningen av en skiva, och varje lastbilslast med våra produkter motsvarar 300 000 kompositförpackningar som annars skulle hamna i en avfallsanläggning.
LOKALT

Lokalt producerad

Vår produkt är till 100 % tillverkad i Sverige, medan de flesta skivor är importerade. Trots en välkänd träindustri importeras mer än hälften av trä- och träbaserade skivor. År 2017 såldes 55 miljoner kvadratmeter träbaserade skivor i Sverige men endast 48 % av dessa var producerade i Sverige.

Vi arbetar för att uppnå alla sex miljömålen i EU:s taxonomi och flera av FN:s mål för hållbar utveckling.
Klicka för mer information

RECOMAs lösning

Traditionell återvinning
Dryckeskartonger är vanligtvis svåra att återvinna helt och hållet. På grund av aluminium- och plastinnehållet kan de inte användas för att tillverka ny kartong utan att först genomgå en separeringsprocess. I denna återvinningsprocess används stora mängder vatten för att separera fibrerna i kartongen från det övriga materialet. Den mängd fibrer som fortfarande är användbara används för att göra nytt papper. Resten, inklusive plast och aluminium, förbränns i så kallad energiåtervinning...
RECOMA
RECOMA använder även dessa material för att göra våra kartonger ännu bättre; plasten binder ihop kartongbitarna, medan aluminiumets reflekterande egenskaper bidrar till ett högre isoleringsvärde i kartongen. Detta innebär att 100 % av avfallet återvinns i vår process och inga tillsatser behövs. Det betyder också att vår produkt är tillverkad av 100 % återvunnet material och är 100 % återvinningsbar.
Resultatet
Resultatet är ett byggmaterial vars produktion inte kräver avverkning av skog, brytning av naturmaterial, tillsatser eller kemikalier. Processen har noll vattenförbrukning och genererar inget avfall eller spill. Endast el behövs, och det råmaterial som annars skulle ha gått till förbränning används för att skapa vår hållbara produkt. Det hållbara alternativet, helt enkelt.

RECOMA är medlemmar i: