Recomas Policys

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 15 juli 2022
 1. Introduktion

  Integritetsskydd är mycket viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda dig och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, lagrar, bearbetar, överför, delar och använder uppgifter som identifierar eller är kopplade till dig när vi tillhandahåller vår tjänst (nedan kallad "personlig information").

 2. Bekräftelse

  Den här texten har skapats med hjälp av en mall från SEQ Legal (seqlegal.com).

 3. Insamling av personlig information

  Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

  • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, typ och version av webbläsare och operativsystem;
  • Information om dina besök på och din användning av webbplatsen, inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen;
  • Information som du lämnar för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, t.ex. ditt namn och din e-postadress;
  • Information som du lämnar när du använder tjänsterna på vår webbplats;
  • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
  • Information om köp som du gör, tjänster som du använder eller transaktioner som du gör via vår webbplats, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och kreditkortsinformation;
  • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata;
  • All annan personlig information som du skickar till oss.

  Innan du lämnar ut en annan persons personuppgifter till oss behöver du personens samtycke till att personuppgifterna både lämnas ut och behandlas i enlighet med denna policy.

 4. Användning av dina personuppgifter

  Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att administrera vår webbplats och vår verksamhet;
  • för att anpassa vår webbplats för dig;
  • för att du ska kunna använda de tjänster som finns på vår webbplats;
  • för att skicka varor som du har köpt via vår webbplats till dig;
  • för att leverera tjänster som köpts via vår webbplats;
  • att skicka dig kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser samt att samla in betalningar från dig;
  • för att skicka kommersiella meddelanden som inte är i marknadsföringssyfte;
  • att skicka e-postmeddelanden som du särskilt har begärt;
  • för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om vår verksamhet eller om noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig per post eller, om du har gett ditt samtycke till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan när som helst meddela oss om du inte längre behöver marknadsföringsmeddelanden);
  • för att förse tredje part med statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kan inte identifiera en enskild användare utifrån informationen);
  • hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
  • för att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier;
  • för att bekräfta att du godkänner vår webbplats användarvillkor;
  • och annan användning

  Om du lämnar personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

  Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med hjälp av webbplatsens sekretesskontroller.

  Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke.

 5. Utlämnande av personuppgifter

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, direktörer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den utsträckning som är rimligt nödvändig för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  • för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker);
  • till köparen (eller den potentiella köparen) av en verksamhet eller tillgång som vi håller på att sälja (eller överväger att sälja);
  • till en person som vi rimligen tror kan bli tvungen av en domstol eller annan behörig myndighet att lämna ut personuppgifterna om vi rimligen anser att en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra oss att lämna ut personuppgifterna.

  Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part utom i de fall som anges i denna policy.

 6. Internationell dataöverföring

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, direktörer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den utsträckning som är rimligt nödvändig för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

  • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas och överföras mellan de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
  • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som är likvärdiga med dem som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna.
  • Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
  • Du samtycker uttryckligen till den överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.
 7. Bevarande av personlig information

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, direktörer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den utsträckning som är rimligt nödvändig för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

  • I detta avsnitt G beskrivs våra riktlinjer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.
  • Personuppgifter som vi behandlar för något eller några ändamål kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.
  • Utan att det påverkar övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
   - i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
   - om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden;
   - för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker).
 8. Säkerheten för din personliga information

  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, direktörer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon medlem av vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den utsträckning som är rimligt nödvändig för de syften som anges i denna policy.
  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

  • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
  • Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra servrar (skyddade av lösenord och brandväggar).
  • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats skyddas av krypteringsteknik.
  • Du är medveten om att informationsöverföring via Internet är osäker i sig och att vi inte kan garantera säkerheten för data som skickas via Internet.
  • Du är ansvarig för att hålla det lösenord som du använder för att komma åt vår webbplats hemligt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord.
 9. Ändringar

  Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan genom att lägga ut en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida då och då för att försäkra dig om att du förstår eventuella ändringar av denna policy. Vi kan komma att meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webbplats privata meddelandesystem.

 10. Dina rättigheter

  Du kan be oss att ge dig all personlig information som vi har om dig; tillhandahållandet av sådan information kommer att vara föremål för följande:

  • Vi brukar acceptera ett foto av ditt pass som bestyrkts av en notarie samt en kopia av en räkning som visar din nuvarande adress.

  Vi kan hålla tillbaka de personuppgifter som du begär enligt lag.Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att ge ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller så ger vi dig möjlighet att avstå från att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 11. Webbplatser från tredje part

  Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicy och praxis.

  • Uppdatering av information

   Meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

   • Cookies

    Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "permanenta cookies" eller "sessionscookies": en permanent cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis inte information som identifierar en användare personligen, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från cookies.

    • Nedan finns namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats och de syften för vilka de används:
    • Vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplatsen / förhindra bedrägerier och förbättra webbplatsens säkerhet / anpassa webbplatsen för varje användare.
   • GDPR-policy

    Ladda ner filer
    GDPR-policy

    • Kvalitetspolicy

     Ladda ner filer
     Kvalitetspolicy

     • Miljöpolicy

      Ladda ner filer
      Miljöpolicy

      • Hållbarhetsrapport

      • ABM 07 Villkor

       Ladda ner filer ABM 07 Villkor

       Org.nr: 559323-9774
       VAT.nr: SE559323977401
       Bankgiro: 5697-4710