Byggvarubedömningen

Rekommenderas i alla kategorier

Rekommenderad

Bedömning av byggnadsrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och, i förlängningen, den sociala påverkan i leverantörsskedet. Detta för att främja produktutveckling mot en giftfri och välbyggd miljö och en ansvarsfull leveranskedja.