eBVD

En byggproduktdeklaration utgör en kombinerad och överenskommen grund för att tillhandahålla information om byggproduktens miljöaspekter i olika faser av dess livscykel.